Energooszczędność

foto6Relatywnie najprostszą możliwością obniżenia zużycia energii jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło użyteczne, tj. musimy się skupić na ulepszeniu izolacji cieplnej i na zmniejszeniu strat ciepła w ogrzewanych obiektach. Celem tych procedur jest przeważająco likwidowanie wad technologicznych w budynkach z lat ubiegłych. Najświeższe możliwości technologiczne umożliwiają stawianie budynków pasywnych, które na ogrzewanie potrzebują ok. 90 proc. mniej energii niż statystyczny budynek oraz 80 proc. mniej w zestawieniu z nowoczesne domy spełniającym stanowcze prawa obowiązujące w Unii Europejskiej. W budynkach wznoszonych bez dbałości o gospodarność energii cieplnej, regułą jest całoroczne zużycie 100 kWh energii na mkw powierzchni. Wśród zalet budownictwa energooszczędnego głównie zalicza się zmniejszeniu wykorzystania energii, a co za tym idzie mniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych potrzebnych do jej wytworzenia i domy szkieletowe.