Domy pasywne


Obiekty pasywne


to już tak w rzeczywistości nie tylko energooszczędne budownictwo. To nowatorski trend życia, znakomity dla ludzi lubiących bytować w naturalnym i przyjaznym otoczeniu. Konstrukcja domy pasywne to pomysł nie tylko dla ludzi, którzy myślą o dobrym stanie środowiska, ale również oszczędnościowo. Domy pasywne to nowatorskie realizacje w podejściu do gospodarczego we teraźniejszym budownictwie. Pomysłowość systemu objawia się głównie na ulepszeniu parametrów elementów i systemów instalacyjnych w każdym budynku, w zamian wprowadzania nowych rozwiązań. Tego typu budownictwo wykorzystuje energię pochodzenia słonecznego w sposób pasywny, czyli bierny- bez korzystania aktywnych rozwiązań instalacyjnych.

Zasady budowania budynków pasywnych:


Istotne jest aby dom pasywny spełniał ciąg elementów współgrających ze sobą. Zasadnicza reguła budownictwa pasywnego opiera się przeważająco na wzajemnych korelacjach strat i zysków ciepła. Zapewnianie budynkom ciepła powinno być jak najmocniej zoptymalizowane, a straty zredukowane do minimum. W codziennym życiu pozyskiwanie energii odbywa się na skutek: zysków wewnętrznych (ciepło ludzi, urządzeń gospodarstwa domowego itp.), biernego otrzymywania energii słonecznej poprzez przeszklenia południowych stron budynku, odzyskiwanie energii cieplnej z klimatyzacji poprzez zastosowanie wymienników w instalacjach. Straty natomiast są zmniejszone do minimum poprzez bardzo dobrą izolację cieplną i zwartą budowę obiektu.

Projekt budownictwa pasywnego:


Budynki pasywne już od przeszło 20 lat powstają w Niemczech, Austrii i Europie Zachodniej, lecz w Polsce słyszymy o nich od nieprzeszła- a szkoda! Podstawowym zamysłem budownictwa pasywnego jest niekorzystanie przez domowników gazu, oleju, czy węgla. Nie tylko przysparza się to do obniżenia kosztów, ale jest też preferencyjne dla otaczającego nas środowiska. Aby było to wykonalne, a wykorzystywanie z takiego budynku było ergonomiczne musi on posiadać zapotrzebowanie energetycznie nie większe niż 15 kWh/m² na rok. Wówczas do ogrzania domu wystarczy jedynie ciepło gleby, słońca, czy też ciepło wytwarzane przez lokatorów w ciągu codziennego eksploatowania budynku.